ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

11.02.2019

Щодо обов’язкового аудиту фінансової звітності професійних учасників фондового ринку

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

21 грудня 2017 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» №2258-VIII, який набрав чинності 01 жовтня 2018 року.

Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» було внесено зміни до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» № 2664-III від 12 липня 2001 року. Цими змінами було виключено обов'язкову вимогу перебування у відповідному реєстрі, що ведеться державними органами, які здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, аудиторських фірм або аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, для яких проведення аудиту є обов'язковим.

Відповідно повноваження державних органів (Національної комісії з цінних паперів та Національного банку України) щодо ведення реєстру аудиторських фірм або аудиторів, які можуть надавати фінансовим установам аудиторські послуги, були скасовані.

15 січня 2019 року втратило чинність Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року №1519 «Про затвердження Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за №2213/22525 (зі змінами).

Відповідно до пп. 16) частини 1 статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» обов’язковий аудит фінансової звітності – аудит фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим Законом.

Стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV передбачає, що:

- підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)  та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

- великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року,що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

- інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, що затверджені рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 року  №819) встановлено, що «аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією».

Відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - депозитарної діяльності та клірингової діяльності, що затверджені рішенням  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня 2013 року  №862 «Депозитарна установа зобов'язана до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі)…».

Наразі чинні редакції Ліцензійних умов провадження діяльності з торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності передбачають, що Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Національною комісії з цінних паперів та фондового ринку, проте ці норми не відповідають чинному законодавству, а отже керуватись необхідно нормами Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» передбачає, що суб’єкти аудиторської діяльності можуть надавати аудиторські послуги лише після включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, відомості до якого вносяться Аудиторською палатою України. Відповідно до частини першої статті 21 Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності складається з таких розділів:
1) аудитори;
2) суб’єкти аудиторської діяльності;
3) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності;
4) суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності розміщений на сайті Аудиторської палати України за посиланням.

Отже, на думку фахівців Асоціації «УФТ», якщо професійний учасник фондового ринку є підприємством, що становить суспільний інтерес, то він має обирати суб'єкта аудиторської діяльності лише з четвертого розділу Реєстру – «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес».

Всі інші професійні учасники фондового ринку мають обирати суб'єкта аудиторської діяльності для надання аудиторських послуг з третього розділу Реєстру – «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності».

Асоціація «УФТ» додатково звернулась до НКЦПФР з проханням роз’яснити порядок обрання суб'єкта аудиторської діяльності професійними учасниками фондового ринку.

Крім того, Асоціації «УФТ» вважає за потрібне звернути увагу професійних учасників фондового ринку на норми статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», що регулює призначення та відсторонення суб’єкта аудиторської діяльності від надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.

Відповідно до частини 1 статті 29 суб’єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності призначається загальними зборами акціонерного товариства, загальними зборами учасників, засновником у недержавних унітарних підприємствах, іншим вищим органом управління відповідно до законодавства та установчих документів. Призначеним для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
15.08.2019 р.
13.08.2019 р.
12.08.2019 р.
09.08.2019 р.
06.08.2019 р.
02.08.2019 р.
02.08.2019 р.
02.08.2019 р.
31.07.2019 р.
31.07.2019 р.