ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

13.03.2019

АУФТ просить НКЦПФР роз’яснити строки та порядок оприлюднення торговцями цінними паперами річної фінансової звітності

Шановні члени, Асоціації «УФТ»!

Повідомляємо, що Асоціацією «УФТ» було направлено до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)  запит з проханням роз’яснити порядок та строки оприлюднення торговцями цінними паперами річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності.

01 січня 2018 року набрали чинності зміни до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV. Цими змінами був скасований обов’язок для публічних акціонерних товариств, підприємств – емітентів іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійних учасників фондового ринку, банків, страховиків та інших фінансових установ не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом її розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Натомість стаття 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV встановлює наступне:

- підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі)  та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.

- великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року,що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).

- інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).

У той же час Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, затвердженими рішенням НКЦПФР від 14 травня 2013 року №819, та Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі цінними паперами, затвердженими рішенням НКЦПФР від 14 травня 2013 року №818, все ще вимагається від всіх без виключення торговців цінних паперів та організаторів торгівлі оприлюднювати до 30 квітня річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність  разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні (для банків - на власному веб-сайті та/або шляхом публікації у періодичному або неперіодичному виданні (у повному обсязі)).

Асоціація «УФТ» вважає, що несвоєчасне приведення підзаконних нормативно-правових актів до вимог закону України, як це передбачається прикінцевими та перехідними положеннями такого закону (у даному випадку рішень НКЦПФР до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV), створює для суб’єктів господарювання (торговців цінними паперами та організаторів торгівлі) умови виникнення правового ризику при здійсненні діяльності, оскільки норми підзаконного нормативно-правових актів та закону України конкурують між собою, допускають множинне та неоднозначне тлумачення строків та порядку оприлюднення однієї і тієї ж річної фінансової звітності.

Тому Асоціація «УФТ» звернулась до НКЦПФР з проханням надати роз’яснення з питань порядку та строків оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності торговцями цінними паперами та фондовими біржами (в залежності від того, чи становлять вони суспільний інтерес, або ні, належать до мікропідприємств, малих, середніх або великих підприємств), а саме:

1. Якими нормами, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV або підзаконними нормативно-правовими актами - Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами, Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі цінними паперами, повинні керуватись торговці цінними паперами та організатори торгівлі в частині строків та порядку оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності?

2. Строків приведення у відповідність Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі цінними паперами до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  № 996-XIV в частині оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності.

Асоціація «УФТ» оприлюднить відповідь НКЦПФР на даний запит відразу по отриманні.

З повагою,
Асоціація «УФТ».


Останні новини
25.05.2020 р.
22.05.2020 р.
27.04.2020 р.
16.04.2020 р.
31.03.2020 р.
19.03.2020 р.
05.03.2020 р.
02.03.2020 р.
28.02.2020 р.
26.02.2020 р.