ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

04.02.2019

Оголошено чергові загальні збори членів Асоціації «УФТ»

Шановні члени Асоціації "УФТ"!

Асоціація «УФТ» повідомляє про проведення чергових загальних зборів членів Асоціації «УФТ» шляхом заочного голосування – прийняття рішень методом опитування.

04 лютого 2019 року рішенням Ради Асоціації «УФТ» було затверджено наступний Порядок денний чергових загальних зборів членів Асоціації «УФТ».

Порядок денний
Загальних зборів членів Асоціації «УФТ» шляхом заочного голосування – прийняття рішень методом опитування

1. Затвердження Звіту про діяльність Асоціації «УФТ» за 2018 рік.

2. Затвердження Звітів про виконання бюджетів Асоціації «УФТ» та результатів фінансової діяльності Асоціації «УФТ» за 2017-2018 рік.

3. Прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності  Асоціації «УФТ» за 2018 рік та, за потреби, за проміжний період 2019 року.

4. Затвердження Бюджету Асоціації «УФТ» на 2019 рік. (статей доходів та витрат бюджету).

5. Щодо реєстрації Асоціації «УФТ», як СРО за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність (подовження дії чинного свідоцтва).

6. Затвердження напрямів здійснення саморегулювання на найближчі 2 роки.

Головою чергових Загальних зборів Асоціації «УФТ», що проводяться шляхом заочного голосування, за відповідним рішенням Ради Асоціації «УФТ» обрано Петрашка Олексія Геннадійовича, секретарем чергових Загальних зборів Асоціації «УФТ», що проводяться шляхом заочного голосування, обрано - Пашковську Олену Миколаївну.

Склад Лічильної комісії для підрахунку голосів чергових Загальних зборів членів Асоціації «УФТ»:
Голова Лічильної комісії: Каменська Марина Андріївна – представник члена Асоціації ТОВ «Менеджмент Технолоджіз».

Члени Лічильної комісії:
Середа Наталія Апполінаріївна – представник від Асоціації «УФТ»;
Підгорна Вікторія Віталіївна – представник від Асоціації «УФТ».

Чергові Загальні збори членів Асоціації «УФТ», що проводяться шляхом заочного голосування, вважаються такими, що відбулись у випадку якщо в такому голосуванні взяла участь проста більшість від всіх членів Асоціації «УФТ», які мають право голосу на дату спливу граничного строку для надання бюлетенів членами Асоціації «УФТ» за результатами голосування до Асоціації «УФТ». Рішення вважається прийнятим, якщо за нього віддано просту більшість голосів від таких членів Асоціації «УФТ».

Оскільки чергові загальні збори членів Асоціації «УФТ» проводяться шляхом заочного голосування – прийняття рішень методом опитування, члени Асоціації «УФТ» для власного волевиявлення заповнюють Бюлетень для голосування.

За рішенням Ради Асоціації «УФТ» Бюлетень для голосування на чергових Загальних зборах членів Асоціації «УФТ», що проводяться шляхом заочного голосування, надається членам Асоціації «УФТ» шляхом його розміщення на сайті Асоціації «УФТ».

Кожен член Асоціації «УФТ» має 1 (один) голос.
Голосування членів Асоціації «УФТ» здійснюється шляхом заповнення бюлетенів для голосування та надання їх до Асоціації «УФТ» поштою та/або за допомогою програмного комплексу для організації електронного документообігу BIT eTrade Mail.

Бюлетень для голосування необхідно надати до Асоціації до 06 березня 2019 року включно.

06 березня 2019 року є граничним строком для надання бюлетенів членами Асоціації «УФТ» за результатами голосування до Асоціації «УФТ», після спливу якого голосування вважається завершеними.

ЗАВАНТАЖИТИ БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ.

Проекти документів, що виносяться на розгляд чергових загальних зборів членів Асоціації «УФТ» .
1. Звіт про діяльність Асоціації  «УФТ» за 2018 рік.
2. Звіт про виконання Бюджетів Асоціації «УФТ».
a. звіт про виконання бюджету за 2018 р.;
b. звіт про виконання бюджету за 4 кв. 2017 р.;
3. Річна фінансова звітність Асоціації «УФТ» за 2017 та 2018.
a. фінансова звітність АУФТ за 2018 р.;
b. фінансова звітність АУФТ за 2017 р.;
4. Бюджет Асоціації «УФТ» на 2019 рік.
5. Напрями здійснення саморегулювання Асоціації «Українські фондові торговці»  на 2019 – 2020 роки.

За довідковою інформацією звертайтесь за телефонами:
у місті Києві: (044) 500-18-92
у місті Дніпро: (056) 373-97-84
Або за електронною адресою: info@aust.com.ua

З повагою, Асоціація «УФТ».

 


Останні новини
07.11.2019 р.
07.11.2019 р.
05.11.2019 р.
05.11.2019 р.
01.11.2019 р.
23.10.2019 р.
21.10.2019 р.
16.10.2019 р.
16.10.2019 р.
11.10.2019 р.