ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

14.03.2019

НКЦПФР планує змінити Положення про функціонування фондових бірж, що вплине і на діяльність торговців цінними паперами

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Пропонуємо до вашої уваги доопрацьований проект змін до Положення про функціонування фондових бірж, оприлюднений на сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 07 березня 2019 року.

НКЦПФР має намір доповнити Положення про функціонування фондових бірж новим терміном  «прямий електронний доступ до біржових торгів».

Аналогічні зміни будуть внесені до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.12.2006 року № 1449, де термін «прямий електронний доступ до біржових торгів» замінить «послуги Інтернет-трейдингу».

Отже, прямий електронний доступ до біржових торгів - сукупність процедур, за якими торговець, який є членом фондової біржі, надає можливість клієнтам використовувати свій віддалений доступ учасника торгів до електронної торгівельної системи цієї фондової біржі, що дозволяє клієнтам за допомогою спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (прямий ринковий доступ) або без використання таких спеціальних програмних засобів члена фондової біржі (спонсорований доступ), подавати, змінювати або видаляти заявки, наслідком виконання яких є укладання біржових контрактів відповідно до правил фондової біржі, отримувати інформацію, яку розкриває фондова біржа, і здійснювати інші дії, необхідні для участі у торгах на цій біржі.

Визначення терміну «прямий електронний доступ до біржових торгів» заслуговує уваги, оскільки в ньому закріплюються поняття «прямого ринкового доступу» та «спонсорованого доступу» до біржових торгів, за якими відповідальність Торговця за операції/дії клієнта повинна розрізнятися, але у проекті змін до Правил до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами це не зазначено.

Крім цього, у пояснювальні записці до проекту змін НКЦПФР звертає увагу на статтю 34 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», де зазначено, що публічна пропозиція цінних паперів  - пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола осіб, про придбання цінних паперів за ціною та на умовах, визначених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цим Законом.

При цьому абзацом дванадцятим пункту 2 розділу І Положення про функціонування фондових бірж встановлено, що  заявка - подана учасником біржових торгів згідно з правилами фондової біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів, яка містить умови, на яких пропонується здійснити укладення біржового контракту (договору); зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржових торгів є пропозицією та згодою цього учасника укласти та виконати біржовий контракт (договір).

Отже, за позицією НКЦПФР, подача заявки учасником торгів, по суті, є здійсненням публічної пропозиції цінних паперів та вимагає від емітента таких цінних паперів здійснення відповідних заходів, визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Доступ учасників біржових торгів протягом торгівельної сесії, в яку здійснюються біржові торги цінними паперами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція (крім цінних паперів емітентів, які вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію відповідно до закону), до інформації про учасників біржових торгів та клієнтів учасників біржових торгів, які користуються прямим електронним доступом та дали згоду щодо надання доступу до такої інформації, яка щонайменше має містити: прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи; повне найменування, ідентифікаційний код – для юридичної особи.

Отже, торговець цінними паперами, надаючи брокерські послуги, має для забезпечення доступу до біржових торгів цінними паперами, щодо яких не здійснювалася публічна пропозиція, надати біржі наступну інформацію про учасників біржових торгів та клієнтів учасників біржових торгів: прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи; повне найменування, ідентифікаційний код – для юридичної особи.

У разі, якщо така інформація не буде надана біржі, або не буде отримана згода клієнта на доступ до такої інформації для біржі, то доступ до біржових торгів не повинен надаватись.

Ознайомитись з проектом змін до Положення про функціонування фондових бірж можна за посиланням.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
25.05.2020 р.
22.05.2020 р.
27.04.2020 р.
16.04.2020 р.
31.03.2020 р.
19.03.2020 р.
05.03.2020 р.
02.03.2020 р.
28.02.2020 р.
26.02.2020 р.