ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

31.05.2019

НКЦПФР повідомила про початок функціонування Системи фінансової звітності у форматі XBRL та оприлюднила план навчальних заходів по підготовці до переводу фінансової звітності в формат XBRL

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Просимо звернути увагу на оголошення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) початку функціонування Системи фінансової звітності (СФЗ) у форматі XBRL.

Запуск  програмного комплексу та спеціалізованого веб-сайту frs.gov.ua для розкриття фінансової звітності у форматі XBRL заплановано 18.06.2019 року, а з 01.01.2020 року формат XBRL стане обов’язковим для подання річної фінансової звітності.

Суб’єкти звітування будуть зобов’язані подати річні аудовані звіти до 30 квітня 2020 року, з подальшим щоквартальним звітуванням.

Наразі НКЦПФР наголошує на необхідності всім користувачам системи у термін до 7 червня 2019 року надати інформацію для створення облікових записів у вигляді електронного документа, склад та форма якого повинні відповідати Специфікації електронної форми XML інформації про користувачів, уповноважених забезпечувати подання звітності Підприємства.

Деталі щодо інформації, яка необхідна для створення облікових записів користувачів в СФЗ, та способів її подання доступні за посиланням:  https://www.nssmc.gov.ua/documents/tech_ifrs_initform.

Крім цього, НКЦПФР повідомляє про проведення сертифікованими фахівцями державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», яка відповідальна за технічне та ресурсне забезпечення впровадження й подальшу підтримку функціонування програмного комплексу фінансової звітності XBRL, навчальних та ознайомчих тренінгів. 

4-6 червня відбудуться тренінги для державних установ та регуляторів (НБУ, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг).

18 червня, одночасно із запуском програмного комплексу системи фінансової звітності XBRL та початком пілотної подачі звітів в систему, відбудеться старт довідкового сайту. На ньому розміщуватиметься нормативно-технічна документація по СФЗ XBRL, довідкова інформація, інструкції та записи вебінарів.

Щодо запровадження формату XBRL.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що підприємства, що становлять суспільний інтерес, публічні акціонерні товариства, суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, складають фінансову звітність і консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами та подають таку звітність органам державної влади та іншим користувачам на їх вимогу в порядку, визначеному цим Законом, на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку.

Відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо удосконалення деяких положень» від 05.10.2017 № 2164-VIII першим звітним періодом, за який підприємства, які зобов’язані застосовувати міжнародні стандарти, подають фінансову звітність на підставі таксономії за міжнародними стандартами в електронній формі, є 2019 рік.

Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419, встановлено, що фінансова звітність та консолідована фінансова звітність складаються за міжнародними стандартами фінансової звітності публічними акціонерними товариствами, підприємствами - емітентами цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію, банками, страховиками, кредитними спілками, підприємствами, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» належать до великих підприємств, а також підприємствами, які провадять господарську діяльність за такими видами:

- надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);
- недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);
- допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Фінансова звітність  та  консолідована фінансова звітність, складена на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності в єдиному електронному форматі, визначеному Мінфіном, подається до центру збору фінансової звітності, операційне управління яким здійснюється НКЦПФР, з метою забезпечення доступу органів державної влади, інших органів та користувачів до поданої підприємствами фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності.

Банки подають фінансову звітність, консолідовану фінансову звітність, звіт про управління та консолідований звіт про управління Національному банку в установленому ним порядку.

Підприємства, яким відповідно до  Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати (крім тих, які зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності), та підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат відповідно до податкового законодавства, подають відповідним органам річну фінансову звітність, передбачену для суб’єктів малого підприємництва.

Підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше поданої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин. Подання та оприлюднення уточненої фінансової звітності та уточненої консолідованої фінансової звітності здійснюються у такому самому порядку, як і фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, що уточнюються.

Більше інформації на сайті НКЦПФР та Міністерства фінансів України за посиланнями:

- Специфікація електронної форми XML інформації про користувачів, уповноважених забезпечувати подання звітності Підприємства до Центру збору фінансової звітності
https://www.nssmc.gov.ua/documents/tech_ifrs_initform;

- Рішення НКЦПФР щодо схвалення таксономії звітності UA XBRL МСФЗ https://www.nssmc.gov.ua/documents/ua-xbrl-ifrs-2018/;

UA IFRS 2018 Taxonomy;

Завантажити Інструкцію з перегляду української МСФЗ таксономії.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
12.11.2019 р.
07.11.2019 р.
07.11.2019 р.
05.11.2019 р.
05.11.2019 р.
01.11.2019 р.
23.10.2019 р.
21.10.2019 р.
16.10.2019 р.
16.10.2019 р.